Me tek atterhald om at skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilde kan førekoma.