Den blanke sida

Små og store tankar frå verkstaden...