Olavsrosen banner

Olavsrosen

Sølvet med Olavsrosen vert brukt i ulike distrikt, bl.a. Møre og Romsdal, Trøndelag og Rogaland. Kjenneteikn ved sølvet er 5-bladsrosa som var eit av symbola Olav den Heilage nytta. Kniv, stabbursnøklar og klokke med klokkekjede er fint tilbehør.