Dette smykket gir bunaden eit løft

Agnus Dei, offerdåse eller dalar. Kjært barn har mange namn! Det er eit staseleg hengesmykke som tradisjonelt vert brukt av gifte kvinner.

Agnus Dei smykke til bunad - Sylvsmidja
F.v.: 554005 Offerdåse Nordmøre, 311507 Dalar, 337100 Agnus Dei Trøndelag

 

Som med anna bunadsølv kjem det religiøse uttrykket klart fram i dette smykket. Det latinske namnet Agnus Dei tyder Guds lam, eit symbolsk bilete frå evangeliet etter Johannes der døyparen Johannes refererer til Jesus som Guds lam.

 

Sjå utvalet vårt av dalarar og Agnus Dei.

 

Hengesmykket frå gamalt av hadde ulik framstilling. Fellestrekket er at dei hadde eit rundt midtstykke, gjerne laga av ei sølje, ein medaljong eller pengemynt som var festa til ei lang kjede. Midtstykket hadde tre vedheng, og dette var ikkje tilfeldig. Talet tre var nemleg «magisk» og symboliserte den heilage treeininga.

 

Av Foto Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum - Norsk Folkemuseum: image no. NF.1999-3351, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33171230
Foto Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum - Norsk Folkemuseum: image no. NF.1999-3351, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0
Ein gamal Agnus Dei eller brudedalar med bilete av Guds lam og innskrift: Agnus Dei Quitollis Peccata Mundi (Guds lam som tar bort verdens synder).

 

Hengesmykke av dalarar eller mynter vart gjerne kalla brudedalar eller myntdalar. Den eldste bevarte brudedalaren er frå 1635, og i fleire hundre år var brudedalaren ein del av det tradisjonelle draktsølvet til brura. Ofte var dei gjeve som festargåve (trulovingsgåve). Bruken var utbreidd i heile landet og skulle symbolisera overgangen frå ugift til gift. Dessutan hadde den ei kraft som skulle verna brur, svangerskapet, mor og barn mot farar og vonde makter.

I samanheng med bunad den seinare tid har Agnus Dei-smykket, i likskap med sølvbeltet og stabbursnøkkelen, difor tradisjonelt sett blitt brukt av gifte kvinner.

 

LES OGSÅ: Så mange stølar skal du ha til sølvbeltet

LES OGSÅ: Kor skal stabbursnøkkelen henga

 

Myntdalar - Sylvsmidja
691100 Myntdalar i oksidert sølv. Dalaren er pryda med den dansk-norske kongen Christian VII sitt speilmonogram og teksten "D G Dan Norv Vand Goth Rex" som tyder "Av Guds nåde, danskers, nordmenns, vendernes og goternes konge".  På myntane står det "Frid IIII Dei Grat", Fredrik den store, kongen av Danmark og Norge, den fjerde i rekkja.

Offerdåse Romsdal - Sylvsmidja

På Vestlandet var myntane ofte bytta ut med vedheng i filigran. Nokre vart laga med oppbevaring til myntar for ofring i gudstenesta og vart kalla offerdåse. Desse var spesielt utbreidd i Møre og Romsdal og hadde ofte eit krusifiks nedst.

Agnus Dei er eit vakkert smykke med flotte detaljar, og kvinnene som alt har komplett sølv til bunaden, ønsker seg gjerne dette staselege smykket i tillegg.

Kristin Myhre, Marknadssjef Sylvsmidja

 

Adolph Tidemand: «Brudepyntning paa Staburet», litografi i Norske Folkelivsbilleder : efter Malerier og Tegninger, Christiania : Chr. Tønsberg, 1858.

Ingeborg Andresdatter Gulsvig som gifta seg i Flå i 1849, teikna av den norske målaren, Adolph Tidemand. Brura har tradisjonell brurekrune på hovudet og brudedalar på bringa.